Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
03.04.2024, Jitka Hoblová

Veverky

Ve třídě jsou 5-6 leté děti.

  • Bížová Zdena, učitelka
  • Bc. Trollerová Lucie, učitelka

Telefonní kontakt do třídy: +420 477 001 813

Zaměření třídy:

  • CESTY ZA POZNÁNÍM - naše město
  • práce s keramickou hlínou
  • rozvíjení rytmu a pohybové koordinace
  • spolupráce s Klubem důchodců - výchova dětí k úctě ke stáří
  • seznamování se s počítačem
  • plavání