Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
03.04.2024, Jitka Hoblová

Kosíci

Ve třídě jsou 4-5 leté děti.

  • Bc. Kunstová Klára učitelka
  • Fulneczková Veronika, učitelka

Telefonní kontakt do třídy: +420 477 001 811

Zaměření třídy:

  • rozvoj rytmu a pohybové kultury
  • výtvarné činnosti (tradiční i netradiční výtvarné techniky, práce s papírem, přírodninami, recyklovaným papírem, keramickou hlínou)
  • jednoduchá dechová cvičení, gymnastika mluvidel
  • grafomotorika