Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
28.05.2024, Jitka Hoblová

O nás

Mateřská škola se nachází v centru města Most. Budovu školy tvoří centrální přízemní stavba, ke které jsou prosklenými spojovacími chodbami připojené dva jednopodlažní pavilony. Celé stavení je umístěno v centru rozlehlé zahrady, bohatě osázené, dnes již vzrostlými stromy.

Historie školy: Provoz zahájila v roce 1965 jako závodní mateřská škola s názvem „Společné zařízení mateřská škola, jesle“. Do právního subjektu vstoupila 1.7.1994. V roce 2009 byl k oficiálnímu názvu „Mateřská škola Hutnická, příspěvková organizace“ připojen motivační název „Mateřská škola Pastelka“. Od 1.1.2022 se mateřská škola stala součástí právního subjektu 3.mateřská škola, Most, příspěvková organizace.

Služby: Zajišťuje výchovu a vzdělávání pro děti:

zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let - 6 tříd MŠ s kapacitou 150 dětí
od 1 roku do 3 let - středisko denní péče (jesle) s denní kapacitou 15 dětí
Školní jídelna je součástí mateřské školy s kapacitou 220 jídel denně.

Provoz MŠ: 06: 00 hodin do 16:30 hodin denně mimo sobotu, neděli a sváteční dny Příjem dětí do mateřské školy je zpravidla do 08:00 hodin

V poledne děti vydáváme:
zpravidla od 12:15 hodin do 12:45 hodin

Odpoledne:
zpravidla od 14:30 hodin do 16:30 hodin
Pokud je individuální potřeba rodiče jiná a nenaruší dítěti dobu jídla a odpočinku, lze s třídní učitelkou smluvit jiný čas příchodu a odchodu.

Důležité informace: Č. j. MSMT-38628/2016-1 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mění se RVP PV v podkapitole 7.6, se za pátý bod vkládá nový bod, který zní: „ Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny. Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů ve třídě.“