Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
03.04.2024, Jitka Hoblová

Vlaštovky

Ve třídě jsou 5-6 leté děti.

  • Bc. Koleszárová Nikola, učitelka
  • Nožičková Lenka, učitelka

Telefonní kontakt do třídy: +420 477 001 814

Zaměření třídy:

  • výtvarné (tradiční, netradiční výtvarné techniky, jejich vzájemné propojení + práce s keramickou hlínou)
  • environmentální výchova - vytváření kladného vztahu k přírodě, objevování jejích krás (nabízené činnosti jsou součástí přílohy TVP)
  • spolupráce s D.p.S. Astra – výchova dětí k "úctě ke stáří"
  • seznamování s interaktivní tabulí
  • třída je cvičnou třídou pro studentky SPgŠ v Mostě
  • plavání