Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
31.08.2022, Jitka Hoblová

Modroočky

Ve třídě jsou 4-6 leté děti.

  • Jitka Hoblová, učitelka
  • Jana Popkovová, učitelka

Zaměření třídy:

  • prohlubování výtvarné (tradiční, netradiční výtvarné techniky)
  • práce s papírem a nůžkami
  • práce s hlínou
  • rozvíjení rytmu a pohybová kultura
  • základy ekologických znalostí a zdravý životní styl