Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
03.04.2024, Jitka Hoblová

Modroočky

Ve třídě jsou 4-6 leté děti.

  • Hoblová Jitka, učitelka
  • Popkovová Jana, učitelka
  • Minaříková Lada, asistent pedagoga

Telefonní kontakt do třídy: +420 477 001 812

Zaměření třídy:

  • prohlubování výtvarné (tradiční, netradiční výtvarné techniky)
  • práce s papírem a nůžkami
  • práce s hlínou
  • rozvíjení rytmu a pohybová kultura
  • základy ekologických znalostí a zdravý životní styl