Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
03.04.2024, Jitka Hoblová

Koťata

Ve třídě jsou 3-4 leté děti.

  • Olešová Kateřina, učitelka
  • Mašková Adéla, učitelka
  • Svobodová Klára, asistent pedagoga

Telefonní kontakt do třídy: +420 477 001 809

Zaměření třídy:

  • vytváření sebeobslužných a hygienických návyků
  • rozvoj empativního cítění a prosociálního chování
  • rozvoj hudebně pohybových činností
  • seznamování s výtvarnými technikami a výtvarným materiálem