Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
04.04.2024, Jitka Hoblová

DEN RODINY - "Spolu ruku v ruce"

Rodina je to nejdůležitější, co máme. Pojďme ji společně oslavit. Dne 16.5. od 15:30 Vás přivítáme na zahradě naší mateřské školy akcí s názvem Den rodiny - "Spolu ruku v ruce". Čeká Vás bohatý program, tombola plná hodnotných cen, malování na obličej, kreativní dílničky, skákací hrady, fotokoutek, taneční vystoupení, a nebo třeba opékání buřtů. Akce bude zahájena vystoupeními všech dětí naší mateřské školy. Více informací u třídních učitelek nebo na plakátě. S radostí přivítáme všechny naše minulé, současné nebo budoucí dětičky a celé jejich rodiny. Přijďte si s námi užít krásné odpoledne. Těšíme se na Vás!