Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
31.08.2022, Jitka Hoblová

Štěňata

Ve třídě jsou 3-4 leté děti.

  • Veronika Fulneczková, učitelka
  • Jessica Paulová, učitelka

Zaměření třídy:

  • adaptace na nové prostředí, vytváření sebeobslužných a hygienických návyků
  • posilování samostatnosti a sebedůvěry
  • rozvoj prosociálního chování
  • všestranný rozvoj schopností a dovedností dětí
  • hudební, výtvarné, praktické, pohybové činnosti, grafomotorika
  • osvojení elementárních poznatků o světě kolem sebe