Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
03.04.2024, Jitka Hoblová

Štěňata

Ve třídě jsou 3-4 leté děti.

  • Krieglerová Dagmar, učitelka
  • Paulová Jessica, učitelka

Telefonní kontakt do třídy: +420 477 001 810

Zaměření třídy:

  • adaptace na nové prostředí, vytváření sebeobslužných a hygienických návyků
  • posilování samostatnosti a sebedůvěry
  • rozvoj prosociálního chování
  • všestranný rozvoj schopností a dovedností dětí
  • hudební, výtvarné, praktické, pohybové činnosti, grafomotorika
  • osvojení elementárních poznatků o světě kolem sebe