Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
28.02.2024, Jitka Hoblová

Důležité informace

Omluva nepřítomnosti dítěte Nepřítomnost svého dítěte můžete omluvit nejpozději do 7:45 ráno telefonicky na čísle 730 528 041(zasílejte pouze SMS).

Co potřebují děti do mateřské školy a střediska denní péče (jeslí):

 • bačkory (ne pantofle, nevhodné jsou také bačkůrky se šněrováním)
 • převlečení do třídy (zástěrka, tepláky)
 • pyžamo
 • oblečení na pobyt venku
 • případně další oblečení na převléknutí

Všechny osobní věci musí být podepsané! Denně kontrolujte, mají-li děti všechny věci v pořádku. Den v mateřské školce Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Časové intervaly jsou závazné při dodržování doby pobytu venku, intervalu mezi jednotlivými jídly a dodržení počátku poledního odpočinku dětí (mladší na lehátkách, starší při klidových činnostech).

 1. Ranní hravé činnosti, pohybové aktivity, řízená zájmová aktivita, plnění cílených úkolů vč. ranního procvičení, otužování.
 2. Hygiena, dopolední přesnídávka (od 08.45 hod. do 9.15 hod.).
 3. Dopolední integrovaná činnost.
 4. Pobyt dětí venku (od 10.00 – 11.30 hod., vycházka, zahrada, plnění úkolů při pobytu venku, relaxační činnosti).
 5. Hygiena, oběd – jeslové oddělení - od 11.15 hod., ostatní třídy od 11.45 hod.
 6. Polední odpočinek (spánek, klidové činnosti-dle potřeb dětí), protažení po odpočinku.
 7. Hygiena, odpolední svačina (od 14.15 hod.).
 8. Odpolední zájmové aktivity, individuální práce, rozcházení dětí (v příznivých měsících přenášení aktivit na zahradu).

Mateřská škola je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu.(dle zákona ČR spadají mateřské školy do kategorie pojištění dle Občanského zákoníku).V případě, kdy mateřská škola škodu nezavinila, mají rodiče možnost uplatnit pojistnou událost z vlastní pojistky dítěte – jedná se o úraz při pobytu v MŠ.

Na základě vašich souhlasů můžeme zveřejnit fotografie na stránkách školy. Mateřská škola je správcem fotografií na stránkách školy. Jejich šířením se vystavujete potížím.

Č. j. MSMT-38628/2016-1 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mění se RVP PV v podkapitole 7.6, se za pátý bod vkládá nový bod, který zní: „ Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny. Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů ve třídě.